De geldigheid van de elektronische handtekening.

Volgens de Europese eIDAS verordening en Wet Elektronische Handtekening (Burgerlijk Wetboek, artikel 15a) heeft een digitale handtekening dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening op papier. Er worden 3 verschillende niveaus van rechtsgeldige elektronische handtekeningen beschreven:

1. De gewone elektronische handtekening. Dit is de eenvoudigste variant, bijvoorbeeld een scan van het papieren document met de pen geschreven handtekening of een gescande handtekening dat onder een e-mail geplakt is als afbeelding.

2. De geavanceerde elektronische handtekening. Deze vorm wordt ook aangeduid als “digitale handtekening” en maakt gebruik van wiskundige technieken om een unieke code aan het document te koppelen. De code is uniek voor dat document met handtekening en kan niet gebruikt worden om deze te vervalsen.

3. De gekwalificeerde elektronische handtekening. Bij deze wordt de elektronische handtekening gecontroleerd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener wordt uitgegeven. Leveranciers van deze techniek moeten bij telecomtoezichthouder OPTA zijn ingeschreven.

TabletForms digitale handtekening

TabletForms maakt gebruik van de zogenaamde geavanceerde elektronische handtekening. De handtekening binnen het formulier gebruikt wiskundige technieken om een unieke code te creëren die alleen specifiek voor het ondertekende formulier geldt. Naast de handtekening worden ook gegevens als naam, datum, tijd en indien gewenst ook GPS locatie vastgelegd tijdens het ondertekenen.

Nadat de digitale handtekening is gezet wordt het formulier geblokkeerd. Na het tekenen kan er niets meer gewijzigd of toegevoegd worden en ontvangen beide partijen direct een pdf bestand van het getekende formulier.

De voordelen van de digitale handtekening binnen de formulieren van TabletForms:

  • Teken met de hand of stylus direct in het document
  • Per handtekening wordt er een unieke code gegenereerd Elk document is van een uniek document nummer voorzien
  • Tijdens het ondertekenen worden naam, datum en tijd vastgelegd Indien gewenst kan de GPS locatie worden vastgelegd
  • Voor een eventuele extra controle kan men een foto van de persoon die tekent toevoegen
  • Document wordt geblokkeerd na het onderteken
  • Partijen ontvangen direct een pdf bestand van het getekende document

Efficiënt, snel en rechtsgeldig!   

Waar u ook bent, uw handtekening en dat van uw opdrachtgever, klant of werknemer kan ten alle tijden worden gezet. Het printen, tekenen, scannen en weer per email sturen behoort tot de verleden tijd.

nl_NLNederlands